จัดเซ็ทเพื่อนเจ้าสาว

     ร้านมิสซูริฯ มีบริการ ออกแบบ ตัดชุด และ จัดเซ็ทเพื่อนเจ้าสาว  ทุกธีมงาน และ ธีมสี  มีแบบให้เลือกมากกว่า 5,000 ชุด มีทุกเฉดสี และครบทุกไซส์  (S – 12XL)  รวมทั้งมีบริการรับ order งาน ตัดเช่า / ตัดซื้อ ชุดเพื่อนเจ้าสาวยกเซ็ท   ทางร้านฯ  มี costume และ ทีมช่างแพทเทิล คอยให้คำแนะนำ ปรึกษา  ตั้งแต่ แบบชุด แพทเทิล ผ้าที่ใช้ตัดชุด วัสดุตกแต่ง accessories ต่าง ๆ จนถึงบริการนำเสนอเรื่องการ แต่งหน้า – ทำผม ให้เข้ากับชุดของคุณลูกค้าด้วย  และจะมีทีมพนักงานคอยต้อนรับ พร้อมให้บริการกับคุณลูกค้า  และ ดูแล ใส่ใจ ชุดรวมถึงสินค้าอื่น ๆ ของคุณลูกค้า ตลอดจนถึง วันส่งมอบชุดให้แก่คุณลูกค้า

วิธีการ จองเช่า และ ตัดเช่า ตาม order

  1.  กรณีจองเช่าชุดหน้าร้าน เมื่อคุณลูกค้าเข้ามาเลือกแบบและลองแบบชุดที่ต้องการได้แล้ว คุณลูกค้า ครบทุกท่านแล้ว หรือนับจำนวนชุดที่ต้องการใช้งาน   ***ในกรณีที่ทีมเพื่อนเจ้าสาวไม่ได้มาลองครบทุกท่าน***   ทางร้านฯ จะมีทีมช่างวัดสัดส่วนให้ เพื่อแก้ไขชุดตามสัดส่วนของคุณลูกค้า
  2.  คุณลูกค้าสามารถเปิดบิลจองเช่าไว้ได้ นานตลอด แต่ต้องไม่เกิน 6  เดิอน
  3.  ทางร้านฯ จะมี บริการ นัด fitting ชุด กับคุณลูกค้า ก่อนวันที่คุณลูกค้าใช้ชุด ภายใน 7 – 15 วัน   ***ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง***
  4.  ในกรณี ตัดเช่า / ตัดซื้อ ตาม order  ***ต้องเป็นแบบ แพทเทิล และผ้าของทางร้านฯ เท่านั้น***  คุณลูกค้าตกลงแบบ แพทเทิล และเลือกผ้า กับ ทางร้านฯ เรียบร้อยแล้วนั้น ทางร้านฯ จะมีทีมช่างแพทเทิล มาวัดสัดส่วน  เพื่อ สร้างแพทเทิล และดำเนินการขั้นต่อๆ ไป  ***เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแนะนำให้คุณลูกค้าเข้ามาให้ช่างวัดสัดส่วนที่ร้านฯ ครบทั้งทีมเพื่อนเจ้าสาว*** 
  5.  กรณี ตัดเช่า / ตัดซื้อ คุณลูกค้าสามารถเปิดบิลจอง order ได้ ตั้งแต่  1 เดือน และต้องไม่เกิน 6 เดือน
  6.  หากมีการแก้ไข  ปรับเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนผ้า ภายหลังจากการสร้างแพทเทิลแล้วนั้น ทางร้านฯ จะคิดค่าปรับเปลี่ยนแบบ กับ คุณลูกค้า ***ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงในการเปิดบิล***
  7.  กรณียกเลิกบิล ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจองเปิดบิล  ทุกกรณี  แต่สามารถ ทำการ Hold ยอดเงินจองไว้ได้   ***ขึ้นอยุ่กับเงื่อนไขในการเปิดบิล***

บทความที่เกี่ยวข้อง